6725 Szeged, Semmelweis u. 4.

Általános Szerződési Feltételek
A https://szoteetelbar.hu domainről elérhető honlapon szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztók részére

Hatályos: 2021. május 1. napjától

Jelen Általános Szerződési Feltételek a SZOTE Ételbár Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6725 Szeged, Semmelweis utca 4..; Nyilvántartja a Szegedi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszáma: 06-09-020406; Adószáma: 24667179-2-06) által a https://szoteetelbar.hu   weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő személyek jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A weboldalon történő regisztráció a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak elfogadását jelenti.

A SZOTE Ételbár Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság adatai:

Név:

SZOTE Ételbár Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:

6725 Szeged, Semmelweis utca 4.

Adószám:

24667179-2-06

Cégjegyzékszám:

06-09-020406

Nyilvántartja:

Szegedi Törvényszék Cégbírósága

E-mail:

szoteetelbar@gmail.com

Postacíme:

6725 Szeged, Semmelweis utca 4.

A működés és a panaszkezelés helye a székhelyen van.

 

Definíciók

Szolgáltató:

SZOTE Ételbár Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Fogyasztó:

A Platformon regisztrált természetes személy, aki a Platformon keresztül Rendelést adhat le.

Felek:

A Szolgáltató és a Fogyasztó együtt.

Szerződés:

A Szolgáltató és a Fogyasztó között az ÁSZF és a Fogyasztó által megadott adatok alapján, a regisztráció útján létrejött szerződés.

ÁSZF:

A jelen Általános Szerződési Feltételek.

Platform:

A Szolgáltató által üzemeltetett online rendelés-közvetítő weboldal (https://szoteetelbar.hu/, továbbiakban: „weboldal”), valamint az ezeket kiszolgáló szerveroldali alkalmazások együttesen, amely a Partnerek által forgalmazott Termékek listáját tartalmazza és amelyen keresztül a Fogyasztó leadhatja a Rendeléseit.

Fiók:

A Fogyasztó által a Platformon történő regisztráció során létrehozott fiók, amelynek segítségével a Fogyasztó a rendszer felé azonosíthatja magát a Platformon a Szolgáltató felé, Rendelést adhat le, továbbá amelyben a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges alapvető információkat tárolhatja.

Kereskedelmi Egység („Egység”):

A Szolgáltató legkisebb önálló gazdasági egysége, ahonnan a Termékek kiszállítása, vagy ahol a termékek Fogyasztó által történő átvétele történik.

Termék:

A Fogyasztó által a Platformon keresztül leadott Rendelés útján a Partnertől megvásárolható étel, ital és bármilyen más elektronikus kereskedelmi forgalomba hozható áru.

Kosár:

A Fogyasztó által összeállított Termékek listája a termékek árának feltüntetésével és a Szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakkal, amelyre a Rendelés irányul.

Rendelés:

A Fogyasztónak a Platformon kiválasztott Termék megvásárlására irányuló szerződéskötési ajánlata, amelyet a Szolgáltató közvetít a Partner felé a Szolgáltató és a Partner között létrejött külön szerződés alapján.

Szolgáltatás:

A Szolgáltató által a Fogyasztó részére nyújtott ingyenes szolgáltatások összessége, azaz a Platform üzemeltetése, a Platform használatának biztosítása (beleértve a regisztrációt, a böngészést, a Rendelések kezelését és a panaszkezelést).

A Szolgáltató által a Fogyasztó részére nyújtott visszterhes szolgáltatás, amely a Fogyasztó által a Platformon rendelt Termékeknek – a Szolgáltatóval szerződéses viszonyban álló futárok segítségével –a Fogyasztóhoz történő kiszállítását foglalja magában.

Online fizetési mód:

A weboldalon nem elérhető, a fizetés kiszállításkor történik készpénzzel vagy bankkártyával.

Szolgáltatás

 

 1. A Platform üzemeltetése

1.1. A Szolgáltató a tulajdonosa és üzemeltetője a Platformnak. A Szolgáltató a Platformon a Termékeinek kínálatát gyűjti össze és teszi elérhetővé a Fogyasztók számára, abból a célból, hogy a Fogyasztók a Szolgáltató Termékeit online megvásárolhassák, majd a Terméket kiszállítási szolgáltatás segítségével, vagy a Szolgáltató Kereskedelmi Egységében elviteles szolgáltatás keretében átvehessék. A Szolgáltató célja az, hogy a Fogyasztó igényeire, jogaira és jogos érdekeire tekintettel a lehető legszélesebb körben tegye elérhetővé és láthatóvá a Szolgáltatót és Termékeiket.

1.2. A Szolgáltató önálló szolgáltatási tevékenységet folytat. A Szolgáltató a Szolgáltatások nyújtása során a Fogyasztó képviseletében nem jár el.

1.3. A Szolgáltató online kereskedői tevékenységet folytat a weboldalon, amelynek keretében a Fogyasztók Rendeléseit fogadja és feldolgozza a Platformon keresztül.

1.4. A Platformon található tartalom, adatok és információk a Szolgáltatás jellegére tekintettel folyamatosan változhatnak. A Szolgáltató kifejezetten törekszik arra, hogy mindig aktuális tartalmat és ajánlatokat jelenítsen meg a Fogyasztó számára. Szolgáltató ezek tartalmáért, aktualitásáért, elérhetőségéért felelősséget nem vállal és kártérítésre nem kötelezhető.

1.5. Szolgáltató rögzíti, hogy a Szolgáltató Platformon megjelenő termékkínálata eltérhet a Szolgáltató Kereskedelmi Egységének üzlethelyiségében található, vagy egyéb rendelési csatornáin megjelenő termékkínálatától. A Szolgáltató kereskedelmi egységében, vagy saját egyéb értékesítési csatornáin alkalmazott termékértékesítési feltételek – így különösen a termékek ára, esetlegesen alkalmazott akciók, kiszállítási díj – eltérhetnek a Platformon található termékértékesítési feltételektől. Ugyanazon Szolgáltató több kereskedelmi egységének üzemeltetése esetén a termékkínálat és a termékértékesítésre vonatkozó feltételek eltérhetnek az egységek között.

1.6. A Platformon szereplő minden idő, így többek között a kiszállítási és Elvitel igénybevétele esetében az elkészítési idő meghatározása becslésen alapul. A Platformon megjelenő kiszállítási időt a Szolgáltató algoritmizált módon jogosult meghatározni, figyelembe véve a korábbi Rendelések adatait és egyéb körülményeket. A tényleges kiszállítási időre egyéb külső, a Szolgáltatótól független, előre nem látható tényezők is hathatnak.

1.7. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Platformon megjelenő tartalmakat bármikor módosítsa, elérhetőségét megváltoztathassa, illetve a Platform üzemeltetését felfüggessze, vagy véglegesen megszüntesse.

1.8. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Platform tartalmát és az ajánlatokat részlegesen vagy teljesen az összes Fogyasztó, vagy a Fogyasztók egy csoportja számára korlátozza vagy letiltsa.

2. A Platform használata

2.1. A Fogyasztó számára a Platform használata ingyenes.

2.2. A Platformot bárki jogosult használni, amennyiben érvényesen és sikeresen regisztrált és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat és megismerte, elfogadta a Fogyasztók személyes adatainak kezelésére vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatót. A Platform használata a Fiókon keresztül történik.

2.3. A Platformon kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek regisztrálhatnak. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy 18. életévét betöltötte. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Fogyasztó életkorát, azonban jogosult felhívni a Fogyasztót arra, hogy életkorát hitelt érdemlő módon igazolja. Amennyiben a Fogyasztó nem töltötte be a 18. életévét vagy a Szolgáltató felhívására nem igazolta életkorát, úgy a Szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést és ezzel együtt a Fiókot. A Fogyasztó 18 éven aluli személy részére nem vásárolhat a Platformon olyan Terméket, amelyet 18 éven aluli magának nem vásárolhat. A Fogyasztó kizárólagosan felelős azért, hogy a Fiókjához 18 éven aluli személy ne férhessen hozzá.

2.4. A természetes személy jogi személy képviseletében is eljárhat, és számlát kérhet a rendelésről. A Fogyasztó a jelen ÁSZF elfogadásával, valamint a számlaigény leadásával kijelenti, hogy az adott jogi személy képviseletében eljárhat. A jogi személy képviseletében eljáró természetes személy szavatolja, hogy a Szerződés megkötésére és a Rendelés leadására jogosult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a képviseleti jogosultság fennállását, azonban ha tudomására jut, hogy az nem áll fenn, úgy jogosult azonnali hatállyal megszüntetni a Szerződést és ezzel együtt a Fiókot.

2.5. A Fogyasztó köteles betartani minden jogszabályt, előírást és kötelezettséget a Platform használata és a Szolgáltatások igénybevétele során. Ez a kötelezettség a szeszes italok és más hasonlóan szigorú szabályozás alá tartozó termékek vásárlására vonatkozó szabályokat is magába foglalja.

3. A regisztráció folyamata

3.1. A Platformon nem kizárólag regisztrált fogyasztó adhat le Rendelést, azonban a regisztráció során jön létre a Fogyasztó Fiókja.

3.2. A regisztrációhoz a Fogyasztó személyes adatainak megadása szükséges. A Fogyasztó kizárólag a saját személyes adataival regisztrálhat a Platformon, azaz a más nevében történő regisztráció tilos.

3.3. Fogyasztó a weboldal felső sávjában található „A fiókom” gombra kattintva E-mail címével hozhat létre Fiókot.

3.4. E-mail címmel történő regisztráció során a fogyasztó által beírt e-mail címet a rendszer ellenőrzi, hogy az e-mail címhez tartozik-e már korábban létrehozott Fiók, ezt követően a Fogyasztónak szükséges megadnia a következő személyes adatokat: e mail cím, jelszó, keresztnév, vezetéknév. A regisztrációhoz szállítási cím megadása nem szükséges, azt elegendő az adott Rendelés leadása során megadni.

3.5. A sikeres regisztrációhoz a Fogyasztónak el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót. Az adott mezők bepipálásával a Fogyasztó kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztató valamennyi rendelkezését elolvasta, megértette, elfogadja és azokat maradéktalanul betartja, valamint annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. A sikeres regisztráció a „Fiók létrehozása” gomb kiválasztásával történik meg, ezzel létrejön a Fogyasztó Fiókja és weboldalon a Platform átirányítja a Fogyasztót a kezdőoldalra.

3.7.A regisztráció és a Szolgáltatás igénybevétele során megadott személyes adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Fogyasztó felel. A Fogyasztó elfelejtett jelszavából, vagy annak illetéktelenek számára való hozzáféréséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli. A Fogyasztó köteles a Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, ha annak gyanúja merül fel, hogy a Fiókjához illetéktelen személyek hozzáférést szereztek.

4. A Rendelés folyamata

4.1. Rendelés leadása kizárólag elektronikus úton, a Platformon keresztül lehetséges. A Szolgáltató a Platformon keresztül Rendelést nem kizárólag regisztrált Fogyasztótól és csak fogad, azonban a Fogyasztó a Rendeléshez szükséges valamennyi adatot maradéktalanul köteles közölni.

4.2. A Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a Platformon megadott adatok helytelenségéből, elírásából vagy nem a valós adatok megadásával összefüggésében merül fel. A Szolgáltatót nem terheli felelősség a Szerződés késedelmes vagy hibás teljesítéséért, illetve egyéb problémáért, hibáért, amennyiben az a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra vezethető vissza.

4.3. A rendelés leadásának előfeltétele kiszállítási cím választása. Kiszállítási cím választására akkor is lehetőség van, ha a Fogyasztó nem bejelentkezve használja a Platformot. A Platform a kiszállítási cím megadásánál az utoljára használt, mentett kiszállítási címet ajánlja fel elsődlegesen. Amennyiben a Fogyasztó a Platform használata során már adott meg kiszállítási címet, azonban még egyetlen rendelést sem adott fel, és nem mentette el a kiszállítási címet, úgy a Fogyasztó által használt böngésző süti igénybevételével eltárolhatja az adott kiszállítási címet, és a Platformra következő alkalommal belépve felajánlja ezt a címet. A Fogyasztó által használt böngészési előzményének törlésével a kiszállítási cím is törlődik a rendszerből.

4.4. A Fogyasztó a Platformon történő böngészés során kiválasztott kínálatából szabadon állíthatja össze a Kosarat. A weboldalon találhatók a Rendelés feltételei, többek között a Szolgáltató kínálata, a különböző Termékek listája és ára, a kiszállítás díja, a választható fizetési módok. A Platformon szereplő árak és díjak Forintban vannak meghatározva, bruttó értékben.

4.5. A Szolgáltató rögzíti, hogy amennyiben a Platformon kiszállítási időt tüntet fel, akkor az becsült adat, ennélfogva tájékoztató jellegű. Ez vonatkozik minden kiszállítási időt tartalmazó felületre, így különösen a megrendelést követően megjelenő rendelés követésére szolgáltató felületre, továbbá a rendelést visszaigazoló emailre. A Szolgáltató törekszik a várható kiszállítási idő minél pontosabb kalkulációjára és kijelzésére, azonban tekintettel arra, hogy a kiszállítási időt több, vagy a Szolgáltatótól független külső körülmény (ideértve különösen, de nem kizárólag: forgalmi dugó vagy Szolgáltatónak fel nem róható technikai probléma, időjárási körülmény) befolyásolja, így Szolgáltatót a kijelzett kiszállítási időtől eltérő esetleges korábbi, vagy késedelmes kiszállításából eredően semmilyen felelősség nem terheli és kártérítésre nem kötelezhető.

4.6. A Szolgáltató meghatározhatja a minimális rendelési értéket, amely nem lehet magasabb, mint ötezer forint. A minimális rendelési érték változhat. A minimális rendelési értékbe a kiszállítási díj, az extra kiszállítási díj és a borravaló összege nem számít bele, így csak a Termékek összértékét kell figyelembe venni. Kedvezményes ár esetén a kedvezmény mértéke a minimális rendelési értékbe nem számít bele. A Fogyasztó a minimális rendelési érték el nem érésekor is adhat le Rendelést, amennyiben azt a funkciót a Szolgáltató lehetővé teszi. Ebben az esetben a Termék összértéke és a minimális rendelési érték közötti különbözetet extra kiszállítási díjként kell megfizetnie a Fogyasztónak, azonban erről Szolgáltató a kiszállítást megelőzően tájékoztatja Fogyasztót.

4.7. A Kosár összeállítását követően a „Tovább a megrendeléshez” gombra kattintva a Fogyasztót a Platform automatikusan átirányítja az adatok ellenőrzésének célját szolgáló Rendelést összegző oldalra. A Fogyasztó itt ellenőrzi és véglegesíti a Rendelés teljesítéséhez szükséges adatokat (kiszállítási cím, kiszállítási, vagy átvételi időpont, személyes adatok és telefonszám, továbbá megjegyzést tehet a futárnak), valamint kiválasztja a fizetés módját, illetve jeleztheti ÁFA-s számla igényét a megjegyzés rovatban, továbbá felhasználhatja a kuponját amennyiben az elérhető.

4.8. A kupon egy készpénzhelyettesítő eszköznek nem minősülő, kedvezményt megtestesítő elektronikus ígérvény. A kuponnal kizárólag a Platformon lehet kedvezményt igénybe venni, és Rendelés esetén felhasználható. A kedvezmény a rendelés végösszegéből kerül levonásra, és más kedvezménnyel nem vonható össze. Szolgáltató fenntartja a jogot a Rendelés törlésére vagy a Fiók zárolására visszaélés gyanúja esetén, illetve az akció részleteinek előzetes értesítés nélküli módosítására, annak azonnali felfüggesztésére. A kuponokkal való visszaélés, jogosulatlan kuponhasználat feljelentést vonhat maga után. Az egyes akciók részleteiről, valamint a kuponok felhasználásának további feltételeiről részletes tájékoztatás az akcióban meghirdetett felületekről (például: Weboldal, alkalmazás, Facebook oldal) érhető el.

4.9. A Kosár tartalma abban az esetben is megmarad, ha a Fogyasztó a Rendelést nem véglegesíti, hanem folytatja a böngészést a Platformon. A Fiókból történő kijelentkezés minden Platformon a kosár törlését vonhatja maga után.

4.10. A Rendelés összegző, Pénztár oldalon a „Megrendelés megerősítése” gomb lenyomásával a Fogyasztó leadja a Rendelést.

4.11. A Fogyasztó a regisztrációval és a Rendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et és az annak mellékleteiben meghatározottakat megismerte, elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

4.12. A Szolgáltató a Rendelés leadása után e-mailben visszaigazolja a Rendelés adatait. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a Fogyasztó által választott Kiszállítási címet – az emelet, ajtó, kapucsengő kivételével, – a telefonszámot, a Rendelés azonosító számát, a rendelés leadásának időpontját, a választott fizetési módot, a Termék árát, a kiszállítási díjat, annak elérhetősége esetén az extra kiszállítási díjat. Ezeket az adatokat weboldalon „a „Rendelések” menüpontban is feltünteti a Szolgáltató.

4.13. A Termékekről a Szolgáltató állítja ki a nyugtát, illetve a Fogyasztó kérésére a számlát. A Fogyasztó a Rendelés leadása során a megjegyzés rovatban jelezheti számla igényét, melyet a kiszállításkor a futártól átvehet vagy a Szolgáltató Kereskedelmi Egységében amennyiben a kiszállítás helyett maga veszi át a Terméket.

5. Rendelés speciális esetei

5.1. A Fogyasztó a Rendelés során választhatja azt is, hogy a kiszállítás helyett maga veszi át a Terméket a Szolgáltató Kereskedelmi Egységében (Elvitel, vagy Elviteles szolgáltatás), melyet a Rendelés leadása során a megjegyzés rovatban jelezheti a Fogyasztó. A Fogyasztónak a Termék átvételéhez a visszaigazoló e-mailben megadott adatokkal – különösen a rendelés azonosítószámával – igazolnia kell magát és a Rendelést. A Fogyasztónak Elvitel esetén kiszállítási díjat a Szolgáltató részére nem kell fizetnie. Elvitel választása esetén az elkészített, összecsomagolt Termék átvételét a Szolgáltató a saját maga által meghatározott ideig köteles biztosítani, amennyiben Fogyasztó nem jelenik meg a maga választott időpontban, de legkésőbb addig az időpontig, amíg a Szolgáltató a termék elvitelének lehetőségét biztosítja, úgy a Partner minőségbiztosítási, vagy egyéb okokból a Rendelést törölheti (eláll a szerződéstől), mely a Fogyasztó hibás teljesítésének minősül, ezáltal sem Fogyasztó, sem Szolgáltató nem kötelezhető az előre fizetett rendelés Fogyasztó részére történő visszatérítésére.

5.2. A Fogyasztó a Platformon előrendelést (pl. heti menü, továbbiakban Előrendelés) is leadhat. Az Előrendelés funkció elérhetősége változhat. A kért kiszállítási vagy Elvitel esetén az átvételi időpont csak a Rendelést követő hetedik nap végéig terjedő időszakon belülre eshet. Előrendelni olyan időpontra nem lehet, amely a Szolgáltató nyitvatartási idején kívül esik. Előrendelés esetén a Fogyasztó a Rendelését visszavonni a Rendelés leadásától számított 24 órán belül tudja megérni.

6. Rendelés visszavonása, módosítás, elállás, rendelés törlése

6.1. A Fogyasztót a Rendelés leadásától ajánlati kötöttség terheli. Az ajánlati kötöttség megszűnik, ha a Szolgáltató nem küld visszaigazoló e-mailt a Rendelésről a Rendelés leadása után számított 30 percen belül.

6.2. A Fogyasztónak a Rendelés visszavonására akkor van lehetősége, ha a Rendelés befogadásáról szóló visszaigazolás még nem érkezett meg a Szolgáltatótól, de legfeljebb a Rendelés leadásától számított 5 percig, előrendelés esetén 24 óráig. Azon Termékek vásárlása esetén, amelyek esetében a Fogyasztónak a Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van, a Közvetített Szerződés létrejöttétig bármikor megilleti a Rendelés (az ajánlat) visszavonásának joga. A Közvetített Szerződés teljesítése után a Fogyasztó 14 napon belül tett nyilatkozatával elállhat a Közvetített Szerződéstől, amennyiben őt az Fvkr. 20. §- szerint elállás illeti meg.

6.3. A Fogyasztó a Rendelésén módosítani csak addig jogosult, ameddig a Szolgáltató a Rendelést a Fogyasztó részére még nem igazolta vissza. A Rendelés kiegészítése nem lehetséges, így amennyiben a Fogyasztó további Termékeket is meg kíván rendelni, akkor azt kizárólag új Rendelés leadásával teheti meg. Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolta a Rendelést, és a Fogyasztó kéri az eredeti Rendelést törlését, a Fogyasztó nem mentesül a fizetési kötelezettsége alól, a Rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles. Ez alól kivételt jelent, ha a Fogyasztó az Fvkr. 20. §-a szerint elállással élt.

6.4. Szolgáltató jogosult arra, hogy törölje annak a Fogyasztónak Rendelését, akinél több, mint egy alkalommal fordul elő az, hogy rossz címre ad le Rendelést, vagy a kiszállítási címre leadott Rendelést nem veszi át, vagy Elvitel esetén a terméket nem veszi át. A Fogyasztó Fiókja nem kerül megszüntetésre, továbbra is jogosult a Platformot használni, továbbá jogosult rendelést leadni, azonban a Szolgáltató előzetesen átutalásos fizetésre kötelezheti a Fogyasztót a teljesítést megelőzően, melyről a Szolgáltató értesíti a Fogyasztót.

7. Fizetés

7.1. Fogyasztó a rendelés során a következő fizetési eszközök közül választhat a kiszállítás során: bankkártyás fizetés (Mastercard, Maestro, VISA), Apple Pay, SZÉP kártyás fizetés, készpénzes fizetés.

7.2. Szolgáltató jogosult saját mérlegelési jogkörében bármikor további fizetési módot bevezetni vagy megszüntetni. Szolgáltató bármikor- így különösen technikai probléma, átmeneti működésképtelenség esetén – jogosult bármelyik fizetési mód alkalmazását felfüggeszteni időszakos jelleggel.

7.3. A weboldalon az online fizetési mód nem érhető el, azonban a Szolgáltató saját mérlegelési jogkörében bármikor lehetővé teheti a Fogyasztónak a futárnál történő fizetésen felül az online fizetési lehetőséget bankkártyás, SZÉP kártyás, vagy Apple Pay fizetési móddal történő fizetésre. Amennyiben a Fogyasztó Online fizetést választ a Platformon, úgy a Rendelést a Szolgáltató csak akkor fogadja be, ha a Rendelés véglegesítését követően az Online fizetés sikeres volt. Amennyiben Szolgáltató saját mérlegelési jogkörében lehetővé teszi a Fogyasztónak a futárnál történő fizetésen felül az online fizetési lehetőséget, akkor lépnek hatályba a 7.4.-7.16. pontok.

7.4. Az Online fizetésnél, ha a tranzakció sikeres, a fizetési szolgáltató azonnal zárolja a kártyán lévő összeget és automatikusan értesíti a Szolgáltatót a fizetés megtörténtéről, így a Platformon információt kap arról, hogy a Rendelés ellenértékének teljesítése sikeres.

7.5. A Szolgáltató a Fogyasztó bankkártyaadatait és SZÉP kártya adatait nem rögzíti és nem tárolja. Az adatbiztonsági követelményeknek megfelelően a kártyaadatokhoz a Szolgáltató nem fér hozzá, azokat kezelni kizárólag a fizetési szolgáltatók jogosultak.

7.6. A bankkártyás fizetés a Platformtól teljesen független, a Szolgáltatóval szerződött fizetési szolgáltatók által üzemeltetett elektronikus rendszereken keresztül valósulhat meg.

7.7. Szolgáltató jogosult a saját mérlegelési jogkörében bármikor váltani az elsődlegesen használt és a biztonsági fizetési szolgáltató rendszere között, továbbá bármikor – így különösen technikai probléma, átmeneti működésképtelenség esetén – jogosult bármelyik fizetési szolgáltató alkalmazását felfüggeszteni időszakos jelleggel.

7.8. Adyen fizetési rendszer használata esetén a bankkártya adatok beírására és mentésére a Szolgáltató felületén kerül sor átirányítás nélkül, azonban a bankkártyaadatok fokozott biztonságú ügyféloldali titkosítási technológiának (CSE) köszönhetően a Megrendeléssel titkosításra kerülnek, mely titkosítási kulcshoz csak a fizetési szolgáltató fér hozzá.

7.9. Simple Pay online fizetés szolgálatás választása esetén a Fogyasztó a mentett kártyájával fizet, vagy a Platform átirányítja a Fogyasztót a Simple Pay saját fizetési oldalára, ahol a Fogyasztónak lehetősége van a Fizetés teljesítésére. Fogyasztó a Simple Pay fizetési felületét (böngészőablakot) az online fizetési folyamat alatt nem zárhatja be. A Szolgáltató a Rendeléssel kapcsolatos információkat, a fizetési szolgáltató pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártya adatokat kapja meg (a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon keresztül) a Fogyasztótól. A külső fizetési felületen keresztül történő adatáramlás tartalmáról a Szolgáltató nem értesül, azt csak a fizetési szolgáltató éri el.

7.10. Amennyiben sikertelen az Online fizetés, úgy Szolgálató azt egyértelműen jelzi azt a Platformon, Simple Pay esetén a Simple oldala visszairányítja a Fogyasztót a Rendelés összegző oldalra, ahol más fizetési mód választásával, vagy a fizetéshez szükséges adatok leadásával a Rendelés újra leadható. Ha a Fogyasztó a külső elektronikus felületről (Simple Pay) nem tér vissza a Platformra, akkor a tranzakció sikertelennek minősül. Ugyancsak sikertelennek minősül a tranzakció, ha a külső fizetési felületen a Fogyasztó a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint.

7.11. Fogyasztónak lehetősége van elmentenie a bankkártyájának az adatait (bankkártya száma, bankkártyára írt név, lejárat dátuma, CVC szám) annak érdekében, hogy a jövőben kezdeményezett Rendelések alkalmával ne kelljen újra megadnia ezen adatokat és így könnyebb, egyszerűbb legyen a Rendelés folyamata. Mentés esetén minden adat un. ”tokenként” (vissza nem fejthető kódként) kerül tárolásra, a későbbi rendeléskor csak a token kerül felhasználásra és továbbításra. A bankkártyaadatok tárolását a fizetési szolgáltatók végzik.

7.12. Az Online fizetésre a fizetési szolgáltató, az érintett kártyatársaság, továbbá a kártya kibocsátó és az összeget jóváíró pénzügyi intézmény üzletszabályzata irányadóak. Az Online fizetéshez a böngészőnek támogatnia kell az SSL titkosítást.

7.13. Online fizetés esetén, ha a Fogyasztó a Rendelést aSzerződés létrejötte előtt, vagy a Rendelés leadását követő 5 percen belül lemondja, úgy a Szolgáltató visszautalja a Fogyasztónak az összeget és a Rendelés törlésre kerül a Platformon. Azon a Termékek vásárlása esetén, amelyek esetében a Fogyasztónak a Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van, a Fogyasztót bármikor megilleti a Rendelés visszavonásának joga, illetve a Közvetített Szerződés teljesítésétől (kiszállítás) számított 14 napon belül elállhat a Közvetített Szerződéstől, mely esetben a Szolgáltató visszautalja a Fogyasztónak az összeget.

7.14. A Fogyasztónak akkor van lehetősége a SZÉP kártyás fizetésre, ha a Szolgáltató azt lehetővé teszi és az adott Termék megfelel a SZÉP rendelet 5. §-ában meghatározott feltételeknek. A SZÉP-kártyás fizetésre az OTP Bank, MKB Bank és a K&H Bank által kibocsátott SZÉP-kártyával, a SZÉP-kártya vendéglátás zsebébe feltöltött egyenleg felhasználásával van lehetőség.

7.15. A SZÉP-kártyás fizetés igénybevétele során a Rendelés lemondásakor a Szolgáltató a SZÉP-kártya szolgáltató felé igazolja a Rendelés lemondását és a levont összeget visszahelyezteti SZÉP kártya kibocsátó bankon keresztül.

7.16. Rendelés visszavonása vagy Rendelés törlése esetén a Szolgáltató legkésőbb 8 (nyolc) munkanapon belül jelzi a fizetési szolgáltató, vagy a SZÉP kártya kibocsátó bankok részére a bankkártyás fizetés visszautalására, vagy a SZÉP kártyával elutalt összeg SZÉP kártyájára történő visszahelyeztetésére vonatkozó igényt. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy online fizetett összeg Fogyasztó számlájára történő visszaérkezésének időpontja függ a Fogyasztó bankszámláját, vagy SZÉP kártya számláját kezelő pénzintézettől, figyelembe véve a banki nyitvatartást is. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy az összeg zárolása, levonása esetén a zárolt vagy levont összeg az adott pénzintézet mindenkori hirdetménye szerinti időtartamot követően szabadul fel, ezért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7.17. Készpénzes fizetési opció választása esetén a Fogyasztó a Termékek átvételekor vagy kiszállításkor készpénzben fizeti meg a Rendelés ellenértékét.

8. Hibás teljesítés, a Rendelés meghiúsulása

8.1. Felek kötelesek a Rendelést a Platformon feltüntetettek szerint a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek és a jogszabályoknak megfelelően jóhiszeműen teljesíteni, a Rendelés teljesítése során együttműködni egymással.

8.2. Amennyiben a Rendelés teljesítése a Fogyasztó oldalán felmerülő okból hiúsult meg, úgy a Fogyasztó Online fizetés esetén a már kifizetett Rendelés értékét, beleértve a kiszállítási díjat, extra kiszállítási díjat, borravalót már nem követelheti vissza a Szolgáltatótól, készpénzes fizetési mód választása esetén a Fogyasztó nem mentesül a fizetési kötelezettség alól, a Rendelés ellenértékének kiegyenlítésére továbbra is köteles. Felek rögzítik, hogy a Fogyasztó oldalán felmerülő okból hiúsul meg a rendelés különösen, de nem kizárólag az alábbi esetekben:

8.2.1. A Fogyasztó rossz Kiszállítási címet választott, vagy téves címet ütött be, miután a Fogyasztó 10 perc után sem elérhető a kiszállítási címre érkezéstől számítva és legalább kétszer kereste telefonon a Futár a Fogyasztót.

8.2.2. A Futár nem találja, vagy nem éri el a Fogyasztót, miután a Fogyasztó 10 perc után sem elérhető a kiszállítási címre érkezéstől számítva és legalább kétszer kereste telefonon a Futár a Fogyasztót.

8.2.3. Elviteles szolgáltatás esetén a Terméket nem veszi át a jelölt időpontban, vagy a Szolgáltató által a Termék átvételére biztosított időpontban.

8.2.4. A Fogyasztó véletlen előrendelést adott le, de 24 óra után kéri a Rendelés törlését.

8.2.5. A Fogyasztó véletlen Rendelést adott le, de csak 5 perc után kéri a Rendelés törlését.

8.2.6. A Fogyasztó véletlen dupla Rendelést adott le, de csak az egyik Rendelést kéri és a Rendelés leadásától számított 5 perc után kéri a Rendelés törlését.

8.2.7. A Fogyasztó kupont kívánt volna felhasználni, ám ez a Rendelés során saját hibájából meghiúsult.

8.2.8. A Fogyasztó a Rendelés leadását követően módosítani kívánt a Rendelésen, de csak 5 perc után kéri a Rendelés törlését.

8.2.9. A Fogyasztó eláll a vásárlási szándékától, de csak 5 perc után kéri a Rendelés törlését.

8.3. Felek rögzítik, hogy olyan Termék értékesítése esetén, amellyel kapcsolatban a Fogyasztónak az Fvkr. 20. §-ában biztosított elállási joga van a jelen fejezet rendelkezései nem alkalmazhatóak.

8.4. Szolgáltató hibás teljesítésének minősül és Online fizetés esetén visszafizeti a Rendelés teljes összegét a Fogyasztó részére, ha kétséget kizáróan bebizonyosodik, hogy a Rendelés a Szolgáltató hibájából hiúsul meg, pl. Platform technikai hibája, fizetési felület technikai hibája, futárhiány, futár balesete, futár nem elérhető, technikai probléma a futárnál, kiszállítás minőségi problémái, összecserélt Rendelés, vagy lemaradt tétel a futár hibájából.

8.5. Fogyasztó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató, amennyiben nem képes teljesíteni a Rendelést, vagy nem képes teljesíteni a Kiszállítást, úgy törölheti a Rendelést, ezáltal jogosult megszüntetni a létrejött Szerződést. Szolgáltató a rendelés saját hibájából történő törléséről tájékoztatja a Feleket, a Fogyasztó részére email üzenetben, vagy SMS-ben üzenetet küld, továbbá Online fizetés esetén intézkedik a Fogyasztó által fizetett összeg visszautalásáról, vagy visszahelyeztetéséről.

8.6. Szolgáltató a Rendelés saját hibájából történő meghiúsulása vagy hibás teljesítése (lemaradt vagy összecserélt Termék, minőségi hiba stb.) esetén sem köteles a Fogyasztó kárainak – vagyoni kár, elmaradt haszon – megtérítésére. Szolgáltató azonban saját belátása szerint, egyedi mérlegelés alapján a rendelés értékének visszafizetésén túl kupont biztosíthat a Fogyasztó részére, ha azt a Fogyasztó kifejezetten nem is kérte.

9. Panaszkezelés

9.1. Panasznak minősül különösen, de nem kizárólag:

a Termékekkel (pl. összetevők, árak) vagy a kiszállítás elérhetőségével, szervezésével kapcsolatos észrevétel, probléma (pl. weboldal, tájékoztatás, várható rendelési idő, költségek),

a Rendelés folyamatával kapcsolatos kérdés, probléma,

a kiszállítással kapcsolatos észrevétel, probléma (pl. teljesítési idő),

a kiszállított Termékekre vonatkozó észrevétel, probléma (minőség, csomagolás),

a kiszállítást végző futárra vonatkozó észrevétel, probléma (öltözet, viselkedés, kommunikáció).

9.2. A Fogyasztó az esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálatával az alábbi elérhetőségek valamelyikén jogosult a kapcsolatot felvenni:

Postázási cím: 6725 Szeged, Semmelweis utca 4.

E-mail cím: szoteetelbar@gmail.com

9.3. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

9.4. A Szolgáltató az azonnali megoldást igénylő problémát haladéktalanul megvizsgálja és lehetőség szerint azonnal orvosolja, minden más esetben pedig 30 napon belül válaszol a felmerült panaszra.

9.5. Amennyiben a probléma kezelése más módon nem oldható meg, úgy Szolgáltató kezdeményezheti a Fogyasztó telefonos megkeresését. Ha a Szolgáltató a Fogyasztót panasszal kapcsolatban keresi, úgy Szolgáltató a panasz kezelése és dokumentálása céljából a Fogyasztó telefonon keresztül megfogalmazott panaszát rögzítheti, a rögzített hangfelvételt a rögzítéstől számított 5 évig megőrzi. Amennyiben a Fogyasztó nem járul hozzá, hogy a telefonbeszélgetést Adatkezelő az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően rögzítse, lehetősége van postai úton (6725 Szeged, Semmelweis utca 4.) vagy elektronikus levelezés (szoteetelbar@gmail.com) útján benyújtania a panaszát. A Fogyasztónak lehetősége van másolatot kérni a telefonbeszélgetésről készült hangfelvételről, amely kérést Szolgáltató a vonatkozó kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül köteles teljesíteni.

9.6. A Fogyasztó a panasz kivizsgálása során köteles a Szolgáltatóval együttműködni, a szükséges információkat, dokumentumokat rendelkezésre bocsátani.

9.7. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt alaposnak találja, úgy visszatéríti a panasszal érintett Rendelés megfizetett díját a Fogyasztónak. Ezen felül, ha a panaszt a Szolgáltató részben vagy egészben alaposnak találja, akkor a Szolgáltató a Fogyasztó részére egy, a Platformon szabadon beváltható kupont biztosíthat.

9.8. Amennyiben a Fogyasztó panasza teljesen vagy részlegesen elutasításra kerül, vagy a panasz kivizsgálására fent megszabott határidő eredménytelenül eltelt, úgy a Fogyasztó lakóhelye szerint illetékes hatóságokhoz fordulhat:

Fogyasztóvédelmi hatóságok elérhetősége:

https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Osztály

E-mail cím: fogyasztovedelem@csongrad.gov.hu

Békéltető Testületek elérhetősége területi illetékesség szerint:

https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Kamarai kapcsolattartó: Jerney Zoltán

Telefon: +36-62/554-250/118

Ügyfélfogadás: H-P: 9.00-11.00 között

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

9.9. A Fogyasztó jogosult a panasszal kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulni.

10. Személyes adatok kezelése

10.1. A Fogyasztó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes szabályokat a Szolgáltató adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

11. A Platformmal kapcsolatos szellemi tulajdonjog

11.1. A Platformon elhelyezett valamennyi anyag, annak teljes szövege, grafikai, illetve egyéb tartalma, a Platform szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok, illetve egyéb szellemi tulajdonjogok kizárólagos jogosultja a Szolgáltató. A Platform tartalmának, illetve a Szolgáltató egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználás kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.2. A Platform tartalmának jogosulatlan felhasználása védjegyjogi, szerzői jogi és polgári jogi igényeken túlmenően a büntetőjogi jogszabályokban meghatározott szankciókat is maguk után vonhatnak.

 1. A Szerződés létrejötte és megszűnése

12.1. A Szolgáltató és a Fogyasztó közötti Szerződés a Fogyasztó regisztrációjakor vagy a Megrendelés során Fogyasztó által megadott adatok beküldésével jön létre.

12.2. A Fogyasztó és a Szolgáltató között a Szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk. és az Elkertv. elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra vonatkozó előírásai alkalmazandóak. A Szerződés írásban foglaltnak minősül és írásban tárolt adatai megegyeznek a Rendelés adataival. A Szerződés és Rendelés adatai megtekinthetők visszamenőleg is a „Rendeléseim” menüpont alatt. A szerződéskötés és a kapcsolattartás nyelve a magyar.

13. Az ÁSZF tárgyi és időbeli hatálya

13.1. A jelen ÁSZF hatálya a Szolgáltató által Magyarország területén a Fogyasztók részére nyújtott Szolgáltatásra terjed ki.

13.2. A jelen ÁSZF akkor is irányadó, ha a Szolgáltató szolgáltatásai más weboldalon keresztül érhetőek el, valamint irányadó a Szolgáltatások minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal stb.), amelyeken keresztül a Platform elérhető.

13.3. Az ÁSZF a lent rögzített naptól hatályos és határozatlan időre szól.

14.Az ÁSZF módosítása és elérhetősége

14.1. A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Ez a jogosultság kifejezetten kiterjed a jelen ÁSZF mellékleteire is. Az esetleges módosítás a Platformon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

14.2. Az ÁSZF és releváns esetben annak korábban hatályos verziói itt érhetőek el: https://szoteetelbar.hu/aszf

15. Záró rendelkezések

15.1. A Szolgáltató által üzemeltetett Platform biztonsági foka megfelelő, azonban a Fogyasztó számára javasolt megtenni az alábbi óvintézkedéseket: friss adatbázissal rendelkező vírus és spyware védelmi szoftverek használata, az operációs rendszer biztonsági frissítéseinek telepítése. A Platform használata feltételezi a Fogyasztó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

15.2. A Szolgáltató a Platformról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Platformról.

15.3. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Platformra való csatlakozás miatt következett be. A Fogyasztót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

15.4. Kifejezetten tilos a Platformon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Fogyasztók által feltöltött tartalmak törlésére.

15.5. A Szerződés mind a Fogyasztó, mind a Szolgáltató részéről indokolás nélkül a Fogyasztónak, illetve az Szolgáltatónak megküldött e-mail útján felmondható.

15.6. A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatásokból eredő bármely jogát vagy kötelezettségét a Fogyasztó hozzájárulása nélkül részben vagy egészben átengedni jogutódjának, leányvállalatának, vagy a Szolgáltató vagyonát és vagyonelemeit megszerző más gazdasági társaságnak.

15.7. A Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

15.8. A Szerződésre a magyar jog rendelkezései az irányadók.

Jogszabályok

Az ÁSZF-ben hivatkozott jogszabályok, továbbá a Szerződésre és a Szolgáltatásra egyébként vonatkozó jogszabályok:

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet („SZÉP rendelet”)
 • Az általános adatvédelmi rendelet (2016/679/EU rendelet; „GDPR”)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”)
 • Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló rendelet (1169/2011/EU rendelet, „Éktr.”)
 • Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet („FMr.”)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény („Elkertv.”)
 • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény („Fttv.”)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi XCL. törvény („Fvtv.”)
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet („Fvkr”)
 • A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”)
 • A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény („Vtv.”)

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT-MINTA A 45/2014. (II. 26.) KORMÁNYRENDELET ALAPJÁN

Elállási jog

Amennyiben a jogszabályok által biztosított elállási jogával kíván élni, kérjük ezirányú egyértelmű szándékát a fent megjelölt módon, vagy az töltse ki és juttassa el hozzánk az alábbi nyilatkozat-mintát.

Címzett: SZOTE Ételbár Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság (6725 Szeged, Semmelweis utca 4.) vagy a szoteetelbar@gmail.com email cím:

Jelen nyilatkozatommal kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termékek tekintetében:

________________________________________________________________________________________________________

Megrendelési azonosító:__________________________________________________________________________________________________________

Szerződéskötés időpontja:________________________________________________________________________________________________________

Az átvétel időpontja:______________________________________________________________________________________________________________

A fogyasztó neve:________________________________________________________________________________________________________________

A fogyasztó címe:_________________________________________________________________________________________________________________ 

A fogyasztó aláírása:_________________________________________________________

Kelt: _____________________________

Szeged, 2021. május 01.

 

SZOTE Ételbár Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság

Kosár
Nincs termék a kosaradban!
Vásárlás folytatása
0

Rólunk

A Szote Ételbár Szeged város közkedvelt gyorsétterme, ahol naponta 8-10 féle menüből választhatnak vendégeink és számtalan á la carte étel közül kérhetik az igényeiknek megfelelőt. Ételeinket fogyaszhatják személyesen éttermünkben vagy házhozszálltással is kérhetik telefonon vagy oniline. Kizárólag kiváló alapanyagok felhasználásával, gondos odafigyeléssel dolgozunk. Célunk, hogy minden nap a lehető legjobb minőségű étkezést biztosíthassuk Vendégeinknek.

 

Bízunk benne, hogy hamarosan Önt is elégedett ügyfeleink között üdvözölhetjük! 

 

 

 

Szote Ételbár csapata

Sajnáljuk, honlapunk jelenleg zárva van!
Éttermünk az online rendeléseket hétfőtől péntekig minden nap 08:00 óra és 12:00 óra között fogadja. Kérjük, keressen fel bennünket éttermünkben személyesen nyitvatartási időben vagy látogasson vissza később. Megértésüket köszönjük!

Online nyitvatartás

Hétfő
08:00 - 12:00
Kedd
08:00 - 12:00
Szerda
08:00 - 12:00
Csütörtök
08:00 - 12:00
Péntek
08:00 - 12:00
Szombat
Vasárnap
Zárva